Program AQUARIUS
Program AQUARIUS

Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową w gminie

Analizy ryzyka ujęć wody
Analizy ryzyka ujęć wody

Ustanowienie stref ochrony ujęcia wody

Doradztwo, ekspertyzy, opinie
Doradztwo, ekspertyzy, opinie

Wsparcie merytoryczne

Weryfikacje granic i obszarów aglomeracji
Weryfikacje granic i obszarów aglomeracji

Art. 92 ust. Prawo wodne

Programy i raporty
Programy i raporty

Planowanie rozwoju lokalnego

Dokumentacja planistyczna w obszarze gospodarki wodno-ściekowej
Dokumentacja planistyczna w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

Planowanie rozwoju aglomeracji

Czym się zajmujemy?

​Jako spółka ekspercka oferujemy

wsparcie dla gmin zmierzające do ochrony biologicznej ziemi poprzez wzmocnienie monitoringu oraz podjęcie koniecznych działań wynikających z przepisów prawa.

Dlaczego trzeba

Jak wykazały kontrole NIK i WIOŚ nadzór gmin...

Dlaczego warto

Nikt nie lubi płacić za to co może mieć za darmo...

A jak jest...

Nie jest dobrze. Prawdę mówiąc nikt nie wie ile ścieków...

200 000 000 m3 ścieków
corocznie nielegalnie trafia do ziemi,
W Polsce jest ponad 2 mln szamb.Korzysta z nich 8 mln ludzi. Około 90% szamb jest nieszczelnych lub po prostu nie ma dna… Oznacza to, że ok 200 mln m3 ścieków trafia corocznie do ziemi, przedostaje się do żył i zbiorników wodnych, z których później korzystamy. Stąd biorą się bakterie Escherichia coli, o których czasami słyszymy w telewizji.
0
Szamb w naszym kraju
0
osób korzystających
0 %
nieszczelnych szamb w Polsce
0 mln m3
ścieków zanieczyszcza środowisko
Raport NIK gospodarka wodno-ściekowa Gmin
Raport NIK

gospodarka wodno-ściekowa gmin

Raport NIK Ochrona jakości wód ujmowanych do spożycia
Raport NIK

Ochrona jakości wód ujmowanych do spożycia

Rozporządzenie Ministra GMiŻŚ z 27.07.2018 w sprawie sosobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji
Rozporządzenie Ministra GMiŻŚ

z 27.07.2018 w sprawie sosobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji

Rozporządznie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014
Rozporządznie Ministra Środowiska

z dnia 18 listopada 2014

AQUARIUS