O nas

Od 15 lat

nasi konsultanci i doradcy wspierają polskie samorządy. Świadczymy usługi, które określić można jako doradztwo inwestycyjne. Pomagamy w rozwoju i unowocześnianiu Miast i Gmin, wspieramy ludzi przedsiębiorczych i konstruktywnych. Przygotowujemy szczegółowe programy rozwoju lokalnego gmin i miast, układamy strategie, opracowujemy plany i prognozy.

Do wsparcia ochrony biologicznej

ziemi stworzyliśmy Program Zarządzania Gospodarką Wodno-Ściekową AQUARIUS, który pomaga Gminom realizować zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, ustawy prawo wodne, ustawy prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw i rozporządzeń w obszarze ochrony środowiska.

Jesteśmy spółką ekspercką,

której zadaniem jest wspierania działań Burmistrzów i Wójtów zmierzających do realnej poprawy środowiska naturalnego gmin.

Ochrona środowiska naturalnego

jest jednym z najważniejszych wyzwań XXI wieku. Powstaliśmy by zmieniać otoczenie na lepsze…

0
Zakończonych projektów
0
średnio oszczędności
0
Współpracujących gmin
0
Lat doświadczenia